wwelife.ru

Блог о заработке в Интернете

Дата публикации:

Сделать словаутваральны анализ слов по бел яз.. По такому алгоритму. 1. Часціна мовы. 2. Лексічнае значэнне слова. 3.

a0f5e660

Сделать словаутваральны анализ слов по бел яз.. По такому алгоритму. 1. Часціна мовы. 2. Лексічнае значэнне слова. 3.

 1. Часціна мовы: дієслова, дієпрыметнік, прыслоўе, прыметнік, спалучнік, прыназоўнік.
 2. Лексічнае значэнне слова: нанесці - зробіць на чым-небудзь пэўныя адзнакі або пазнакі; завастрыць - у наступны дзень пасля сёння; угледзеушы - пабачыўшы; па-другое - у другі раз; хтосьці - нейкі чалавек; дакладней - з большай дакладнасцю; двухбаковы - маючы два бакі; папіскваючы - выдаючы піск; паступова - па-ціху; паімчауся - пайшоўшы хутка.
 3. Утваральная аснова: нанес, завастрыц, угледзеуш, друг, хтось, дакладн, двухбак, папісква, паступов, паімча.
 4. Сродак утварэння: нанесці - прыстаўка на- + аснова нес + суфікс -ці; завастрыць - прыставачна-суфіксальны; угледзеушы - прыставачна-суфіксальны; па-другое - прыставачны; хтосьці - суфіксальны; дакладней - прыставачны; двухбаковы - прыставачны; папіскваючы - суфіксальны; паступова - прыставачны; паімчауся - прыставачны.
 5. Спосаб словаўтварэння: нанесці - прыставачна-суфіксальны; завастрыць - прыставачна-суфіксальны; угледзеушы - прыставачна-суфіксальны; па-другое - прыставачны; хтосьці - суфіксальны; дакладней - прыставачны; двухбаковы - прыставачны; папіскваючы - суфіксальны; паступова - прыставачны; паімчауся - прыставачны.
 6. Графічная схема ўтварэння слова:
  • нанесці: на- + нес + -ці
  • завастрыць: за- + вастр + -іць
  • угледзеушы: у- + гледз + -еушы
  • па-другое: па- + друг + -ое
  • хтосьці: хто- + -сьці
  • дакладней: да- + кладн + -ей
  • двухбаковы: двух- + бак + -овы
  • папіскваючы: па- + пісква + -ючы
  • паступова: па- + ступ + -ова
  • паімчауся: па- + імч + -аўся